Mga Alituntunin ng Site

Mga patakaran para sa Paggamit ng ProZ.com

Ang mga sumusunod na patakaran ay nalikha upang mapalawak at maprotektahan ang kanais-nais, paligid na nakatuon sa mga resulta ng lugar na pinagtatrabahuhan ng pagsasaling-wika ng ProZ.com. Sa pamamagitan ng paggamit ng site, naipahiwatig mo ang iyong pagtanggap ng, at kasunduang sumunod sa, mga patakarang ito.


Patakaran ng Site

1 Ang ProZ.com ay isang workplace ng wika.
Binigyan ang site ng isang propesyonal na mapagkukunan para sa mga nagtatrabaho sa wika o nangangailangan ng mga serbisyo sa wika. Sa prinsipyo, ang mga pagpo-post na hindi nauugnay sa pagsasalin, pagbibigay kahulugan o iba pang mga isyu sa wika, o negosyo doon, ay hindi pinapayagan. [ Para sa mga posibleng pagbubukod, tingnan ang Kahulugan ng Saklaw ng site]
2 Inaasahan ang paggalang, propesyonalismo at patas na pagtingin sa bawat isa.
Ang mga gumagamit ng site ay inaasahang tratuhing ang bawat isa nang may paggalang, maging ang pagpapaskil nang pampubliko o paggawa ng direktang contact, at pinapayuhang kumilos sa ilalim ng pagpapalagay ng mabuting tadhana. Ang panggigipit at pag-atake sa anumang anyo, pati na rin sa pagsira ng loob ng paggamit ng site ng isa pa, ay hindi kinukunsinti. Walang aksyon ang naglalayon sa pagkakaroon ng hindi patas na pakinabang sa KudoZ, ng direktoryo o saanman, maging makuhang mag-isa o bilang isang pangkat, ay kukunsintihin.
3 Ipinagbabawal ang mga advertisement.
Magagamit ang binayarang advertising mula sa ProZ.com sa mga naitalagang lugar sa site. Ang hindi pinapahintulutang paghingi ng patalastas, ipinadala sa pamamagitan ng mga forum, mensahe ng profile o saanman, ay hindi pinapayagan. Ang mga talakayan sa mga site na nag-aalok ng mga serbisyong nagtutunggalian ay ipinagbabawal din, dahil sa nakaraang pag-abuso.
4 Hindi pinapahintulutan ang mga nakasasakit na salita.
5 Hindi dapat lumabis sa paggamit ng malalaking titik.
Gumamit ng mga maliliit na titik maliban kung kailangan ang malaking titik. Ang pagpo-post na malalaki lahat ang titik ay katumbas ng pagsigaw.
6 Ang maling pagsasakatawan at pandaraya ay ipinagbabawal.
Posibleng makagamit ng ProZ.com nang hindi ibinubunyag ang iyong pangalan. Gayunpaman, ang pagpapanggap na ibang tao, gumagamit ng ipinagpalagay na mga pagkakakilanlan, o kung hindi man pagtatangkang malinlang ang iba sa anumang antas ay hindi kinukunsinti.
7 Ang isang profile ay pinayagan sa bawat tao.
Ang paglikha ng isang bagong profile upang mabalewala ang mga paghihigpit o makakuha ng mga pakinabang ay ipinagbabawal. (Gayunpaman, katanggap-tanggap na magkaroon ng isang profile para sa iyong sarili at isa pang profile para sa iyong nairehistrong negosyo.)
8 Discussion of administrative actions taken by moderators or site staff should be carried out solely via the site's online support system.
Administrative actions include rules enforcement actions in the forums and KudoZ, warnings or restrictions on posting or other rights, editorial adjustments to topic subject lines, the locking of certain forum threads, selection of topics to be featured on the home page, etc. For further clarification, see this FAQ.

Ang pagsunod sa mga patakaran sa itaas ay isnag kundisyon para sa patuloy na karapatan sa pag-access at paggamit ng site.

Pagpapatupad

Maaaring gawin ng mga kasaping tauhan at moderator ang anuman sa mga sumusunod na aksyon upang maipatupad ang mga patakaran sa itaas:
* nakikipag-ugnay sa mga gumagamit ng site upang matawag ang pansin sa mga tiyak na patakaran
* pagtigil sa pag-apruba (o pag-alis/pagtago) ng mga pag-post na lumalabag sa isang patakaran
* nagsasanhi sa paglitaw ng isang mensaheng nauugnay sa mga patakaran sa tiyak na mga gumagamit kapag nagsagawa ang mga ito ng tiyak na mga aksyon
* pagsuspinde, pansamantala o permanente, pag-access sa mga tampok ng site na nagamit bilang paglabag sa mga patakaran.
* pagtatapos ng profile o pagiging kasapi (tauhan lamang)

Pagwawakas

Sa mga bihirang kaso ng malalang paglabag, maaaring wakasan ng mga kasapi ng tauhan ng ProZ.com ang isang profile (at pagiging kasapi) na agad na ipagpapabisa. Sa mga nakararaming kaso, gayunpaman, gumagamit ang ProZ.com ng isang patakarang "dilaw na card/pulang card", katulad ng kasanayang dilaw-na-card/pulang-card sa palakasang football/soccer, para sa mga pagwawakas.

Maiisyu lamang ang mga dilaw at pulang card ng mga kasaping tauhan. Bababanggitin lamang ang mga patakaran ayon sa numero, at ang petsa ng card ay nakatala. Ang mga term na "dilaw na card" o "pulang card" ay gagamiting malakihan; kung may isang email ang ipapadala, lilitaw ang mga term sa linya ng paksa.

Maaaring magpatuloy ang isang gumagamit ng site na naisyuhan na ng isang dilaw na card sa paggamit ng site (minsan may tiyak na mga paghihigpit), ngunit kung hindi man sa ilalim ng abisong ang karagdagang mga paglabag na iyong ay hahantong sa pagwawakas. Ang isang taong nawakasan ang profile ay hindi na muling tatanggapin sa ProZ.com.

Paglilinaw

Para sa paglilinaw patungkol sa anuman sa mga patakaran sa itaad o pagpapatupad ng patakaran, mangyaring isumite ang isang suportang kahilingan.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Tagalog

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search