Freelance translators

Translators, like interpreters, enable communication across cultures by translating one language into another. Translators work with written text, as opposed to spoken word.

Translating involves much more than simple word-for-word conversion from one language to another. Translators must thoroughly understand the subject matter of any text they translate, as well as the cultures associated with the source and target language.

With over 300,000 registered translators and interpreters, ProZ.com has the largest online database of language professionals in the world. To find a translator please choose a language pair or try the advanced translator and interpreter search. You may also request quotes for a specific translation project by posting a translation job.

Select language pair:


Don't see the language you're looking for? Try the Advanced translator search

Browse freelance translators by language pair:

ProZ.com Headquarters
235 Harrison Street Mail Drop #22
Syracuse, NY 13202
USA
+1-315-463-7323
ProZ.com Argentina
Calle 14 nro. 622 1/2 entre 44 y 45
La Plata (B1900AND), Buenos Aires
Argentina
+54-221-425-1266
ProZ.com Ukraine
6 Karazina St.
Kharkiv, 61002
Ukraine
+380 57 7281624
Ang mga tagasalin na ito ay tumulong sa pagsalin sa ProZ.com sa Tagalog

Team Coordinators: Jake Estrada FCIL CL
Team Members: Ophelia Del Mundo

Ipinababatid lamang na hindi pa nasasalin ang buong site. Nagpapatuloy ang mga hakbang sa lokalisasyon ng site, kung saan ang mga bahaging pinakamadalas gamitin ay silang unang sinasalin. Kung makatagpo ng pagkakamali sa pagsalin sa anumang natapos nang bahagi nito, mangyari lamang ipaalam sa isa sa mga tagapangasiwa ng localisasyon na nakatala sa itaas.
Upang magkamit ng impormasyon kung paano ka makakatulong sa pagsalin ng site, mangyaring mag-click dito.

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search