Mga Alituntunin ng Site

Mga patakaran para sa Paggamit ng ProZ.com

Ang mga sumusunod na patakaran ay nalikha upang mapalawak at maprotektahan ang kanais-nais, paligid na nakatuon sa mga resulta ng lugar na pinagtatrabahuhan ng pagsasaling-wika ng ProZ.com. Sa pamamagitan ng paggamit ng site, naipahiwatig mo ang iyong pagtanggap ng, at kasunduang sumunod sa, mga patakarang ito.


Patakaran ng Site

1 Ibinigay lamang ang mga ProZ.com forum para sa mga talakayan sa loob ng saklaw ng ProZ.com.
Ang mga may bisang paksa para sa talakayan ay nagsasama ng wika at mga serbisyo sa wika (pagsasalin, pagbibigay kahulugan, pagsasalokal, pag-subtitle, atbp.), pati na rin mga isyung pangnegosyo at panteknikal ng interes tumutukoy sa mga propesyonal sa wika sa kanilang trabaho. Ang mga pagpo-post na hindi nauugnay sa wika o pagsasalin, o ang negosyo ng wika o pagsasalin, au hindi pinayagan. Ang mga pagpo-post na pulitikal, panrelihiyon, o kung hindi man ay likas na kontrobersyal, o maaaring maisaaalang-alang na nakasasakit ng ibang mga gumagamit, ay maaalis nang walang patungkol sa mga ipinahayag na mga pananaw. [ Para sa mga detalye, tingnan ang Kahulugan ng Saklaw ng site]
2 Ang mga poster ay inaasahang makasulat ng mga detalyadong pamagat at mai-post sa karamihang naaangkop na forum.
Sapagkat napakaaktibo ng mga proZ.com, kailangan ang pangangalaga upang matiyak na kapaki-pakinabang ang mapagkukunan. Ang mga pamagat ng pagpo-post ay dapat maging mapanlarawan hangga't maaari sa nilalaman ng pagpo-post, kailan man maaari, ,mailagay sa pamagat ang pangunahing punto ng pagpo-post. (Tandaang ang mga hangarin ng kalinawan at pagsasaayos ng mga archive, moderator ay nabigyan ng kapangyarihang mag-edit ng mga pamagat ng pagpo-post at ilipat ang mga paksa sa pagitan ng mga forum. Hindi mababago ng mga moderator ang nilalaman ng isang pagpo-post ng forum.)
3 Hindi dapat gawin nang higit sa minsan ang mga pagpo-post.
Huwag mag-post ng parehong paksa ng maramihang beses o sa maramihang mga forum
4 Hindi dapat maligaw ang mga tugon mula sa nai-post na paksa.
Kapag tumutugon sa isang paksang pinangunahan ng isa pang kasapi, manatili sa paksa bilang ipinakilala. Upang mabago ang talakayan, mahalagang mai-post ang isang bagong paksa.
5 Ang paghihinala sa mga kuro-kuro ng iba ay hindi pinapayagan.
Ang pagkokomento sa mga kuro-kuro ng iba nang walang pagpapahintulot ('tila iniisip ni Jenny na...'), ay hindi pinapayagan.
6 Kapag nai-lock ang isang paksa, maaaring hindi maituloy ang talakayan.
Ang mga talakayang inilaman sa mga thread o itinago ng mga kasaping tauhan ng ProZ.com o moderator ay hindi dapat magpatuloy. Ang mga pag-post na ginawa sa loob ng naturang mga thread ay maaaring hindi nai-edit kapag ang isang paksa ay nai-lock.
7 Dapat gamitin ang itinalagang wika ng isang forum.
Ang isang isinasagawang wika ay tinukoy sa bawat forum, at ang wikang ito ay dapat gamitin sa abot nang makakaya kapag nagpo-post. Kung saan kung hindi man ay tinukoy, Ingles ang ginagamit na wika.
8 Maaaring hindi matalakay nang tiyak ang mga outsourcer.
Ang mga pag-post o komento patungkol sa isang tiyak na outsourcer (kinilala ayon sa pangalan, sanggunian, link o iba pang paraan), maging positibo o negatibo, ay hindi pinahihintulutan. (Upang maipahiwatig ang kanilang posibilidad ng pagtatrabahong muli sa isang naibigay na outsourcer, ang mga gumagamit ng site ay gumagamit ng ProZ.com Blue Board.)
9 Ito ang responsibilidad ng poster na igalang ang copyright.
Ang paggamit sa hindi pinahintulutang mga kopya ng materyales (nai-copyright, may trademark, o kung hindi man protektado) ay ipinagbabawal. Ang mga sipi at link lamang sa mga artikulo ay maaaring mai-print, maliban kung nakuha ang pahintulot mula sa mga publisher. Sa ganitong mga kaso, dapat linawin ng pagpo-post na ang naturang pahintulot ay nakuha.
10 Walang mga ligal na pagsasalin
Ang mga ligal na pagsasalin at paghamon sa mga patakaran at tampok ng ProZ.com ay hindi dapat gawin sa mga forum, ngunit ipinadala sa panulat sa mga punong himpilan ng ProZ.com.
11 Gumamit ng itinalagang lugar ng site.
Hindi dapat magamit ang mga forum para sa mga isyu na mayroong mga nakatuong lugar sa site.
12 The Certified PRO network screening process should not be discussed in the forums.
To maintain the integrity of the screening process for the Certified PRO network, specifics of the process should not be discussed in the forums. Details related to one's personal experience in the screening process for the Certified PRO network, including reasons received for acceptance or denial of one's application, should not be discussed in the forums. Questions may be submitted via support request.
13 Announcing non-ProZ.com events via the forums is only permitted in the "Language Industry Events & Announcements" forum.
One announcement may be posted per event either in the Language Industry Events & Announcements forum or via the Translation news service. Additional announcements (e.g. "reminder", "final call") are not allowed. Events should not be announced anywhere else in the forums. An exception is allowed for non-English or country-specific forums; an event may be posted once, in one non-English or country-specific forum (not in addition to, but in lieu of a post in the Events and Announcements forum or Translation news).

Ang pagsunod sa mga patakaran sa itaas ay isnag kundisyon para sa patuloy na karapatan sa pag-access at paggamit ng site.

Pagpapatupad

Maaaring gawin ng mga kasaping tauhan at moderator ang anuman sa mga sumusunod na aksyon upang maipatupad ang mga patakaran sa itaas:
* nakikipag-ugnay sa mga gumagamit ng site upang matawag ang pansin sa mga tiyak na patakaran
* pagtigil sa pag-apruba (o pag-alis/pagtago) ng mga pag-post na lumalabag sa isang patakaran
* nagsasanhi sa paglitaw ng isang mensaheng nauugnay sa mga patakaran sa tiyak na mga gumagamit kapag nagsagawa ang mga ito ng tiyak na mga aksyon
* pagsuspinde, pansamantala o permanente, pag-access sa mga tampok ng site na nagamit bilang paglabag sa mga patakaran.
* pagtatapos ng profile o pagiging kasapi (tauhan lamang)

Pagwawakas

Sa mga bihirang kaso ng malalang paglabag, maaaring wakasan ng mga kasapi ng tauhan ng ProZ.com ang isang profile (at pagiging kasapi) na agad na ipagpapabisa. Sa mga nakararaming kaso, gayunpaman, gumagamit ang ProZ.com ng isang patakarang "dilaw na card/pulang card", katulad ng kasanayang dilaw-na-card/pulang-card sa palakasang football/soccer, para sa mga pagwawakas.

Maiisyu lamang ang mga dilaw at pulang card ng mga kasaping tauhan. Bababanggitin lamang ang mga patakaran ayon sa numero, at ang petsa ng card ay nakatala. Ang mga term na "dilaw na card" o "pulang card" ay gagamiting malakihan; kung may isang email ang ipapadala, lilitaw ang mga term sa linya ng paksa.

Maaaring magpatuloy ang isang gumagamit ng site na naisyuhan na ng isang dilaw na card sa paggamit ng site (minsan may tiyak na mga paghihigpit), ngunit kung hindi man sa ilalim ng abisong ang karagdagang mga paglabag na iyong ay hahantong sa pagwawakas. Ang isang taong nawakasan ang profile ay hindi na muling tatanggapin sa ProZ.com.

Paglilinaw

Para sa paglilinaw patungkol sa anuman sa mga patakaran sa itaad o pagpapatupad ng patakaran, mangyaring isumite ang isang suportang kahilingan.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Tagalog

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search