Logo -

ViewGlobally

ViewGlobally - One stop solution!

Established in 2009
ProZ.com member since Mar 2012

ViewGlobally

Bumalik sa listahan ng outsourcer
Ang iyong access sa impormasyon sa tala ng Blue Board na ito ay limitado. Upang makakuha ng ganap na access, isaalang-alang ang mga pagpipilian sa pagbabayad sa ibaba.

Pagiging kasapi ng ProZ.com
Ang mga kasapi ng ProZ.com ay nagtatamasa ng walang limitasyong access sa lahat ng mga tala ng Blue Board. Kasama rito ang ganap na access sa impormasyon ng contact ng outsourcer, mga LWA rating, at mga komento ng entry ng outsourcer. Ang mga kasapi ng ProZ.com ay nagtatamasa rin ng kakayahang mag-apply sa mga outsourcer na aktibong tumatanggap ng mga application mula sa mga freelancer.


Mga puntos na browniz
Ang mga puntos na browniz ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba't ibang mga paraan sa site. Ang mga hindi kasapi ay maaaring makakuha ng 50 puntos na browniz upang tingnan ang isang tala. (Sa sandaling nabayaran na, ang tala (kasama ang LWA at mga komento) ay mananatiling nakikita nang permanente.)

Kailangang nakarehistro ka upang makakuha ng browniz.

Pera mula sa ProZ.com wallet
Posible na magdeposito ng maliliit na halaga ng pera sa isang ProZ.com "wallet" para magamit sa pagbili ng mga tiyak na karapatang pang-kasapi lamang nang paisa-isa habang ginagamit mo ang site. Upang tingnan ang isang solong tala ng Blue Board, nagkakahalaga ito ng 50 US cents. (Sa sandaling nabayaran na, ang tala (kasama ang LWA at mga komento) ay mananatiling nakikita nang permanente.)
Kailangang nakarehistro ka upang magamit ang iyong wallet.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 158 entries
Past 12 months:
5 5 entries


Buod ng mga entry

Petsa Service provider Service provider KudoZ - browniz Komento LWA Posibilidad ng pagtatrabahong muli
Jun 1
Pinaghigpitang pag-access
470 - 467
5
Nov 25 '16
Pinaghigpitang pag-access
476 - 10115
5
Nov 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 355
5
Oct 7 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 660
5
Aug 25 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Aug 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Aug 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Aug 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 300
5
Aug 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 3
5
Aug 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Aug 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Aug 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 210
5
Aug 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 540
5
Jun 27 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 385
5
Jun 22 '16
Pinaghigpitang pag-access
572 - 41934
5
Jun 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 305
5
Jun 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
40 - 2085
5
Jun 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
51 - 1250
5
Jun 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
35 - 268
5
Jun 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
357 - 8868
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
84 - 804
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
1181 - 679
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
2872 - 7015
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 230
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
451 - 1060
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
32 - 305
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 800
5
Jun 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
695 - 3713
5
Jun 15 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jun 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 656
5
Apr 27 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 470
5
Apr 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
40 - 2630
5
Mar 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1350
5
Mar 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
69 - 4243
5
Mar 10 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 300
5
Mar 10 '16
Pinaghigpitang pag-access
170 - 5891
5
Mar 9 '16
Pinaghigpitang pag-access
5057 - 2237
5
Mar 9 '16
Pinaghigpitang pag-access
71 - 2785
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 450
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 650
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
20 - 1691
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
207 - 5787
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
72 - 2591
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
48 - 520
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 505
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
76 - 5390
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 510
5
Mar 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
28 - 621
5
Jan 15 '16
Pinaghigpitang pag-access
15 - 6978
5
Jan 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
27 - 376
5
Jan 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
139 - 2278
5
Jan 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
460 - 22660
5
Jan 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
23 - 637
5
Jan 12 '16
Pinaghigpitang pag-access
70 - 13244
5
Jan 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1050
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 700
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
24 - 56
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
6 - 1485
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
210 - 1425
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
790 - 644
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
56 - 632
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 355
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
55 - 2520
5
Jan 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 731
5
Dec 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 550
5
Dec 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
882 - 4482
5
Dec 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
1201 - 2988
5
Dec 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 415
5
Dec 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
58 - 2364
5
Dec 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1620
5
Dec 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
244 - 1255
5
Dec 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 1604
5
Dec 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 11 '15
Pinaghigpitang pag-access
8 - 300
5
Dec 11 '15
Pinaghigpitang pag-access
105 - 3818
5
Dec 10 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 10 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 812
5
Dec 9 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
25 - 1181
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 664
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
130 - 1386
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 285
5
Dec 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
52 - 2609
5
Dec 1 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 155
5
Dec 1 '15
Pinaghigpitang pag-access
24 - 3256
5
Nov 30 '15
Pinaghigpitang pag-access
177 - 1928
5
Nov 30 '15
Pinaghigpitang pag-access
2693 - 17879
5
Nov 18 '15
Pinaghigpitang pag-access
467 - 7953
5
Oct 22 '15
Pinaghigpitang pag-access
16 - 2989
5
Oct 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 2060
5
Oct 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
212 - 2654
5
Oct 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 50
5
Oct 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 653
5
Sep 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1453
5
Aug 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
3 - 350
5
Jul 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
32 - 1357
5
May 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1854
5
May 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
8 - 3347
5
May 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
May 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 700
5
May 12 '15
Pinaghigpitang pag-access
20 - 835
5
May 12 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
May 12 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1525
5
Apr 19 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1490
5
Feb 12 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Feb 4 '15
Pinaghigpitang pag-access
58 - 3164
5
Jan 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jan 5 '15
Pinaghigpitang pag-access
41 - 4460
5
Jan 5 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 200
5
Jan 5 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 758
5
Dec 23 '14
Pinaghigpitang pag-access
16 - 628
5
Dec 11 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1100
5
Nov 3 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1043
5
Sep 26 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 540
5
Apr 4 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1415
5
Mar 27 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 630
5
Mar 27 '14
Pinaghigpitang pag-access
44 - 391
5
Mar 27 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1650
5
Mar 27 '14
Pinaghigpitang pag-access
221 - 1012
5
Dec 13 '13
Pinaghigpitang pag-access
161 - 2039
5
Dec 6 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Nov 26 '13
Pinaghigpitang pag-access
67 - 864
5
Nov 22 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Nov 22 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Nov 22 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Nov 22 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 405
5
Oct 3 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 41
5
Jul 22 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 458
4
Jun 17 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 475
5
Feb 20 '13
Pinaghigpitang pag-access
16 - 5965
5
Jan 23 '13
Pinaghigpitang pag-access
13 - 846
5
Jan 4 '13
Pinaghigpitang pag-access
36 - 470
5
Jan 4 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1145
5
Dec 17 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 190
5
Dec 14 '12
Pinaghigpitang pag-access
28 - 405
5
Dec 6 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1498
4
Sep 5 '12
Pinaghigpitang pag-access
83 - 908
5
Aug 28 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
4
Aug 21 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 150
5
Aug 16 '12
Pinaghigpitang pag-access
118 - 2104
5
Aug 15 '12
Pinaghigpitang pag-access
26 - 7177
5
Aug 15 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Aug 15 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 41
5
May 14 '12
Pinaghigpitang pag-access
32 - 750
5
May 14 '12
Pinaghigpitang pag-access
47 - 6423
5
Apr 24 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 675
5
Apr 24 '12
Pinaghigpitang pag-access
169 - 30363
5
Apr 23 '12
Pinaghigpitang pag-access
4 - 500
5
Apr 13 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Apr 10 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 705
5
Apr 2 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 550
5
Mar 21 '12
Pinaghigpitang pag-access
4 - 1231
5
Mar 21 '12
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5

Ang mga pangalan ng kasapi ng ProZ.com ay ipinapakita na asul.
Pasadahan ng mouse ang mga pangalan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga poster.

Pagwawaksi: Ang ProZ.com ay hindi nag-eendorso o naggagarantiya ng katumpakan ng anumang pagpo-post. Inilalaan ng tauhan ng ProZ.com ang karapatan (ngunit nagpapalagay na walang obligasyon) upang tanggalin o i-edit ang anumang nilalaman na naka-post dito. Hindi nirerepaso ng tauhan ng ProZ.com ang mga item bago mai-publish ang mga ito; walang real-time moderator na nasa tungkulin, kaya ang mga mambabasa ay pumapasok sa sarili nilang desisyon.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

Tagalog

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search