FAQ
 
 

ProZ.com conferences

ProZ.com conferences provide opportunities for in-person networking, training, discussions, presentations, professional development and socializing, which are encapsulated in the conference motto: ProZ.com conferences - learning, networking and fun!
See also: Virtual conferences
See also:
Keep up-to-date with the latest tools available in your market with trainings in your area.

Informal get-togethers of groups of ProZ.com users living in close proximity.

Frequently asked questions


 • 1 - Ano ang pagpupulong ng ProZ.com?

  Ang mga pagpupulong ng ProZ.com ay panrehiyon o internasyonal na kaganapang binayaran ang pagparehistro, mas malaki at mas may istraktura kaysa sa mga powwow at nilayon sa mga tagasalin at interpreter na nakarehistro sa ProZ.com. Inayos ang mga iyon ng tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com na may tulong ng isa o higit pang lokal na mga tagapag-ayos.

  Nagbibigay ang mga pagpupulong ng ProZ.com ng pagkakataon para sa in-person networking, pagsasanay, talakayan, pagtatanghal, propesyonal na pag-unlad at pakikihalobilo, na nakapaloob sa kasabihan ng pagpupulongmga pagpupulong ng ProZ.com–pagkatuto, pagne-network at masaya!
  Tingnan ang 2-minutong slide show para sa mga larawan at karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagpupulong ng ProZ.com.


 • 2 - Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng panrehiyon at internasyonal na mga pagpupulong?

  Ang Internasyonal na mga pagpupulong ay nagaganap isang beses sa isang taon ay mas malaki sa panrehiyon na mga pagpupulong. Ang kanilang puntiryang madla ay ang lahat ng mga gumagamit ng ProZ.com. Bilang resulta, ang mga internasyonal na mga pagpupulong ay mga kaganapang Ingles lamang.

  Ang Panrehiyon na mga pagpupulong ay pangunahing nilayon para sa mga tagasalin na nakatira sa isang partikular na lugar o nagtatrabaho sa isang partikular na wika. Ang mga sesyon sa panrehiyong kaganapan ay maaaring nasa Ingles o sa lokal na wika, at ang ilang mga sesyon ay maaaring tumugon sa mga temang pangunahing kawili-wili sa mga na lokal na lugar o nagtatrabaho sa napiling wika. Habang ang mga hindi alinman sa nagtatrabaho sa may kinalamang wika o nakatira sa lokal na lugar ay hindi pipigilan mula sa pagdalo sa mga panrehiyong kaganapan, mahalagang malinaw na makapagkomunika sa puntiryang madla, kaya ang mga pumiling dumalo ay hindi madidismaya.


 • 3 - Are all ProZ.com conferences conducted in person?

  No, there are also virtual conferences. Virtual conferences are held online and attended by participants all over the world. For more information about ProZ.com virtual conferences please see the related FAQs.


 • 4 - What is a ProZ.com Seminar?


  ProZ.com Seminars are 'mini conferences'. They are typically one day events, smaller, more local than conferences and usually cheaper. They enable participants to go deeper in a given theme/specialization area. They feature 2 to 5 speakers/trainers maxmimum during the day, allowing more in-depth discussions and presentations. The networking and fun aspect of ProZ.com conferences is still present - Seminars end with a powwow.

  Concretely, on the ProZ.com website, there is no difference between Seminars and Conferences. Seminars work exactly like Conferences do - they are listed on the conferences page http://www.proz.com/conference, registration happens the same way, they still have a dedicated page each (with a http://www.proz.com/conference/#event number URL).


 • 5 - Sino ang nag-aayos sa mga pagpupulong ng ProZ.com?

  Inaayos ang mga pagpupulong ng ProZ.com ng tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com kasama ng lokal na tagapag-ayos.


 • 6 - Paano napipili ang mga lokasyon ng pagpupulong?

  Ang bilang ng miyembro at gastos ang pangunahing mga kadahilanan kapag pumipilin ng mga lokasyon ng pagpupulong. Samakatuwid, malamang na ganapin ang mga pagpupulong sa mga lugar na may mataas na populasyon ng miyembro ng ProZ.com.

  Ang mga link ng mahusay na pagbibiyahe ay mahalaga ring pagsasaalang-alang.


 • 7 - Ano ang nangyayari sa mga pagpupulong?

  Ang mga pagpupulong ay karaniwang 2-araw na kaganapan na nagaganap sa katapusan ng linggo.

  Maaaring may iba pang mga kaganapan na naka-iskedyul upang mapaloob sa mga petsa ng pagpupulong, tulad ng mga kaganapan ng pagsasanay. Mai-a-advertise ang mga ito sa website ng pagpupulong at hiwalay na sisingilin.


 • 8 - Sino ang maaaring pumunta sa mga pagpupulong?

  Ang sinumang nakarehistro sa ProZ.com ay maaaring dumalo, hindi alintana ng katayuan ng pagiging miyembro. Tinatanggap ang parehong mga freelancer at kumpanya.


 • 9 - Maaari ko bang dalhin ang aking pamilya/asawa/kinakasama?

  Oo. Gayunpaman, maaaring walang mga pasilidad na nangangalaga ng bata sa lugar ng pagpupulong. Pakisuri ang may kinalamang website sa pagpupulong para sa karagdagang mga detalye.

  Maaaring magdala ang mga gumagamit ng mga bisita sa hapunan ng pagpupulong sa pamamagitan ng pagbili ng tiket sa may kinalamang website ng pagpupulong.


 • 10 - Makakapagtrabaho ba ako habang dumadalo sa pagpupulong?

  Nag-aalala ang ilang mga gumagamit tungkol sa pagiging malayo sa tanggapan at hindi paggawa sa mga takdang gawain. Ginagawa ang bawag pagsusumikap upang gawing magagamit ang WiFi internet access bilang bahagi ng package ng pagpupulong. Maaari ring gawing magagamit ang isang 'sentrong pang-negosyo'.


 • 11 - Makakakuha ba ako ng BrowniZ para sa pagdalo sa pagpupulong?

  Hindi. Walang BrowniZ para sa pagdalo sa pagpupulong ngunit kung nagbigay ka ng puna para sa mga sesyon na nadaluhan mo makatatanggap ka ng 20 BrowniZ para sa bawat komento ng puna.


 • 12 - Dadalo ba ang isang kinatawan ng ProZ.com?

  Oo. Kadalasan, mayroong hindi bababa sa isang kawaning miyembro ang naroon sa anumang pagpupulong.


 • 13 - Paano ang tungkol sa tutuluyan?

  Sa karamihan ng mga kaso, ang pangunahing lugar ng pagpupulong ay isang hotel na maglalaan ng lugar para sa karamihan ng mga dadalo sa pagpupulong. Kung hindi iyon posible, irereserba ang mga silid sa mga kalapit na hotel.

  Susubukan ding magpayo sa badyet ng tutuluyan sa paligid ng lugar ng pagpupulong.

  Kailangang magsagawa ng mga dadalo sa pagpupulong ng kanilang sariling pag-book at mga kasunduan sa pagbabayad sa hotel na kanilang pinili.


 • 14 - Paano ako magrerehistro para sa pagpupulong?

  Mayroong link na may impormasyon sa pagbabayad sa website ng pagpupulong na gagabay sa iyo sa proseso ng pagbabayad. Kailangang naka-log on ka sa website ng ProZ.com upang makakita ng impormasyon ng pagbabayad at magrehistro para sa pagpupulong.


 • 15 - Nais kong madagdagan ang nalalaman tungkol sa programa ng pagpupulong. Anong mga paksa ang nasakop?

  Nag-aalok ang karamihan sa mga pagpupulong ng isang malawak na pagkakaiba-ibang mga sesyon sa iba't ibang mga paksa na kawili-wili sa karamihan ng mga kalahok na sumasakop sa panteknikal na mga paksa, mga sesyong pang-negosyo, mga talakayan para sa mga espesyalidad (hal. pagsasaling pampinansyal) at higit pa. Ang ilang mga pagpupulong ay maaaring mayroong tiyak na tema na pinagtutuunan ng karamihan sa mga sesyon.


 • 16 - Anong uri ng mga sesyon ang maaari kong asahan?

  Mayroong tatlong uri ng mga sesyon: mga pagtatanghal, mga grupo ng pagtuon at mga workshop.

  Ang Mga Pagtatanghal ay mga pananalitang nasa estilo ng pagbibigay-leksyon na madalas na sinusundan ng maikling T&S na sesyon.

  Ang mga grupo ng pagtuon ay pabago-bagong sesyong batay sa talakayan na nag-aalok ng pagkakataon upang magpalitan ng mga ideya sa mga kasamang tagasalin.

  Ang mga workshop ay aktwal na mga sesyon ng pagsasanay panteknikal. UPang makinabang mula sa mga sesyong ito, karaniwang kailangan ng mga kalahok ng access sa laptopusually need access to a laptop.


 • 17 - Sino ang nangunguna sa mga sesyon?

  Karamihan sa mga sesyon ay pinapangunahan ng mga kapwa ProZians, bagamat maaaring mayroon ding mga panlabas na mga tagapagsalita.


 • 18 - Kailangan ko bang mag-sign up para sa mga sesyon?

  Inirerekumenda ang pagsa-sign up para sa mga sesyon upang mabigyan ang tagapag-ayos ng kaalaman kung gaano karaming mga tao ang interesado at upang magtugma sa mga silid at sesyon.


 • 19 - Paano ako magsa-sign up para sa mga sesyon?

  Sa tab na Program sa website ng pagpupulong, i-click ang link na Signup para sa anumang sesyon na nais mong daluhan.


 • 20 - Nag-sign up ako para sa sesyon, kailangan ko bang dumalo?

  Hindi, kung nagbago ka ng isip, hinihikayat kang alisin ang iyong pangalan mula sa partikular na sesyon, lalo na kung mayroon lamang limitadong mga upuang magagamit.


 • 21 - Ang bilang ng mga taong nakarehistro sa pahina ng sesyon ay mas mataas sa kapasidad na naiulat para sa kurso. Maaari pa rin ba akong magprehistro? Mailalagay ba ako sa sesyon?

  Maaari kang magparehistro habang walang indikasyong ibinibigay na "puno na ang sesyon". Walang limitasyon sa pagpapatala sa isang kurso ngunit tanging yaong may katayuang "nakatala at nakapagbayad" ang may naka-book at tiyak na lugar sa sesyon. Kapag ang bilang ng mga kalahok na "nakatala at nakapagbayad" ay naabot na ang na-planong kapasidad, isasara ang pag-rehistro para sa sesyon.


 • 22 - Magkano ang pagpunta sa pagpupulong?

  Ang singil sa pagpupulong ay depende sa lokasyon ng pagpupulong. Mayroon ding mga gastos sa paglalakbay at tutuluyan pati na rin ang sa pagkain at inumin sa labas ng pagpupulong na bibigyan ng badyet.

  Makakakuha ng diskwento ang mga miyembro ng site sa mga singil sa pagpaparehistro.


 • 23 - Ano ang kasama sa singil sa pagpupulong?

  Kasama sa singil sa pagpupulong ang pagdalo sa pagpupulong. Maaari o hindi maaaring kasama ang tanghalian, hapunan at merienda sa mga araw ng pagpupulong, depende sa lugar.


 • 24 - Paano ako magbabayad para sa pagpupulong?

  Mayroong iba't iba, tiyak sa pagpupulong na mga paraan sa pagbabayad:
  - online sa pamamagitan ng credit card o PayPal
  - pagbabayad sa nakatuong account

  Para sa mga detalye pakisuri ang may kinalamang website ng pagpupulong.


 • 25 - I have registered and paid for a conference. Is there anything special I should bring on the day?


  If you have registered and paid for the conference you will be attending, just be sure to bring your ID when you go. There is no need to present the payment receipt or any other proof of registration or payment.

  Check the sessions you will be attending to make sure you won't need anything in particular. It may be a good idea to bring pen and paper or other means of taking down notes or information.

  If you have business cards, be sure to bring a good number of them with you. Conferences are a great opportunity to network with other professionals and agencies, so be prepared!


 • 26 - Nagbayad ako para sa pagpupulong ngunit hindi ako makakapunta. Makukuha ko ba ang pera ko?

  Nalalapat ang patakaran sa pagkansela sa bawat pagpupulong. Para sa buong mga detalye, pakitingnan ang may kinalamang website sa pagpupulong.


 • 27 - Ano ang patakaran sa pagkansela ng pagpupulong?

  Patakaran sa pagkansela: "Ang mga dadalong kinansela ang kanilang paglahok sa hindi bababa sa 30 araw bago ang naplanong petsa ng pagpupulong ay makatatanggap ng balik-bayad ng kanilang mga singil sa pagpaparehistro na may bawas na 20% singil pang-administratibo. Walang ibibigay na mga balik-bayad para sa mga pagkansela na lagpas sa puntong iyon. Mapoproseso ang mga balik-bayad 30 araw pagkatapos na matanggap ang nakasulat na paabiso ng pagkansela. Dapat na hilingin ang pagkansela sa pamamagitan ng email sa parehong tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com at ang lokal na Tagapag-ayos. Bilang kahalili, maaaring ilipat ng mga miyembro ang kanilang pagbabayad sa isa pang naka-iskedyul na pagpupulong nang walang bayad na babayaran lamang ang pagkakaiba ng presyo."


 • 28 - Isa kaming kumpanya sa pagsasalin. Ano ang mga benepisyo para sa mga kumpanyang dadalo sa pagpupulong ng ProZ.com?

  Ang pagdalo sa pagpupulong ng ProZ.com ay nagdaragdag sa kakayahang makita ng isang outsourcer at nagbubukas ng mga bagong pagkakataon sa negosyo. Ang direktang pakikipag-ugnay sa mga freelancer sa naturang okasyon ay maaaring dagdag na makatulong sa pagpapalakas ng mga pakikipag-ugnayang outsourcer-freelancer.

  Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan kung ano ang iniisip ng mga outsourcer sa mga pagpupulong ng ProZ.com.


 • 29 - Kailangan ko ng paanyaya upang makakuha ako ng visa upang makadalo sa pagpupulong. Anong kailangan kong gawin?

  Tutulungan ka ng isang kawaning miyembro ng ProZ.com sa ganito at bibigyan ka ng liham ng paanyaya na maaaring mong ipakita sa may kinalamang embahada/konsulado sa iyong bansa. Mangyaring magpadala ng e-mail sa e-mail address na tiyak sa pagpupulong o direkta sa tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com


 • 30 - Mayroon bang pinababang singil sa pagpupulong na magagamit para sa mga mag-aaral?

  Maaaring mayroong limitadong bilang ng mga tiket ng mag-aaral na magagamit. Para sa mga detalye pakisuri ang may kinalamang website ng pagpupulong.


 • 31 - Hindi ko magagawang makadalo sa anumang mga pagpupulong. Magagamit ba ang mga sesyon pagkatapos ng kaganapan?

  Mayroong mga plano upang irekord ang ilan sa mga sesyon at gawing magagamit ang mga ito para sa pagbili sa DVD at/o sa pamamagitan ng pag-stream.


 • 32 - Paano ako mag-iiwan ng puna para sa mga sesyon?

  Maaari ka lamang mag-iwan ng puna para sa mga sesyon na pauna kang nag-sign up.

  Upang mag-iwan ng puna, sa website ng pagpupulong pumunta sa tab na Program, hanapin ang sesyon na nais mong mag-iwan ng puna at i-click ang link na Magsumite ng Puna. Bubuksan nito ang isang pahina na may maikling palatanungan.


 • 33 - Interesado ako sa pangunguna sa isang sesyon. Paano ko iyon magagawa?

  Mangyaring makipag-ugnay sa tagapag-ayos ng pagpupulong at/o tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com sa pamamagitan ng e-mail address na tiyak sa pagpupulong na ipinapakita sa may kinalamang website ng pagpupulong.


 • 34 - Nais kong mag-ayos ng ilang mga aktibidad sa pakikihalobilo sa paligid ng pagpupulong. Paano ko iyon magagawa?

  Mangyaring makipag-ugnay sa tagapag-ayos ng pagpupulong sa pamamagitan ng e-mail address na tiyak sa pagpupulong na ipinapakita sa may kinalamang website ng pagpupulong o magpadala ng e-mail sa tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com.


 • 35 - Interesado ako sa pagtulong na mag-ayos ng pagpupulong. Paano ko iyon magagawa?

  Mangyaring magpadala ng e-mail sa tagaplano ng pagpupulong ng ProZ.com. • Main - Top
  Your current localization setting

  Tagalog

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search