Tala mula sa tauhan sa site
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

Bumalik sa listahan ng outsourcer
Ang iyong access sa impormasyon sa tala ng Blue Board na ito ay limitado. Upang makakuha ng ganap na access, isaalang-alang ang mga pagpipilian sa pagbabayad sa ibaba.

Pagiging kasapi ng ProZ.com
Ang mga kasapi ng ProZ.com ay nagtatamasa ng walang limitasyong access sa lahat ng mga tala ng Blue Board. Kasama rito ang ganap na access sa impormasyon ng contact ng outsourcer, mga LWA rating, at mga komento ng entry ng outsourcer. Ang mga kasapi ng ProZ.com ay nagtatamasa rin ng kakayahang mag-apply sa mga outsourcer na aktibong tumatanggap ng mga application mula sa mga freelancer.


Mga puntos na browniz
Ang mga puntos na browniz ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba't ibang mga paraan sa site. Ang mga hindi kasapi ay maaaring makakuha ng 50 puntos na browniz upang tingnan ang isang tala. (Sa sandaling nabayaran na, ang tala (kasama ang LWA at mga komento) ay mananatiling nakikita nang permanente.)

Kailangang nakarehistro ka upang makakuha ng browniz.

Pera mula sa ProZ.com wallet
Posible na magdeposito ng maliliit na halaga ng pera sa isang ProZ.com "wallet" para magamit sa pagbili ng mga tiyak na karapatang pang-kasapi lamang nang paisa-isa habang ginagamit mo ang site. Upang tingnan ang isang solong tala ng Blue Board, nagkakahalaga ito ng 50 US cents. (Sa sandaling nabayaran na, ang tala (kasama ang LWA at mga komento) ay mananatiling nakikita nang permanente.)
Kailangang nakarehistro ka upang magamit ang iyong wallet.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 364 entries
Past 12 months:
5 157 entries


Buod ng mga entry

Petsa Service provider Service provider KudoZ - browniz Komento LWA Posibilidad ng pagtatrabahong muli
Aug 16
Pinaghigpitang pag-access
220 - 3169
5
Aug 16
Pinaghigpitang pag-access
44 - 300
5
Aug 16
Pinaghigpitang pag-access
223 - 2090
5
Aug 14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Aug 10
Pinaghigpitang pag-access
72 - 443
5
Aug 9
Pinaghigpitang pag-access
151 - 921
5
Aug 2
Pinaghigpitang pag-access
68 - 2185
5
Aug 1
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jul 31
Pinaghigpitang pag-access
0 - 490
5
Jul 31
Pinaghigpitang pag-access
4 - 300
5
Jul 27
Pinaghigpitang pag-access
153 - 743
5
Jul 27
Pinaghigpitang pag-access
0 - 4028
5
Jul 26
Pinaghigpitang pag-access
528 - 3687
5
Jul 25
Pinaghigpitang pag-access
67 - 2718
5
Jul 21
Pinaghigpitang pag-access
0 - 4030
5
Jul 13
Pinaghigpitang pag-access
15 - 422
5
Jul 13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jul 13
Pinaghigpitang pag-access
35 - 65
5
Jul 13
Pinaghigpitang pag-access
63 - 303
5
Jul 12
Pinaghigpitang pag-access
58 - 445
5
Jul 11
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jul 7
Pinaghigpitang pag-access
36 - 668
5
Jul 6
Pinaghigpitang pag-access
31 - 330
5
Jul 4
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Jul 4
Pinaghigpitang pag-access
8 - 606
5
Jun 30
Pinaghigpitang pag-access
52 - 9335
5
Jun 28
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jun 26
Pinaghigpitang pag-access
592 - 4581
5
Jun 24
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jun 23
Pinaghigpitang pag-access
0 - 315
5
Jun 14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 508
5
Jun 10
Pinaghigpitang pag-access
26 - 423
5
Jun 8
Pinaghigpitang pag-access
166 - 6489
5
Jun 7
Pinaghigpitang pag-access
72 - 1028
5
Jun 7
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jun 7
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
4
Jun 2
Pinaghigpitang pag-access
320 - 350
5
May 31
Pinaghigpitang pag-access
0 - 135
5
May 31
Pinaghigpitang pag-access
0 - 372
5
May 31
Pinaghigpitang pag-access
272 - 230
5
May 23
Pinaghigpitang pag-access
0 - 5001
5
May 23
Pinaghigpitang pag-access
11 - 311
5
May 22
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
May 18
Pinaghigpitang pag-access
1212 - 1534
5
May 17
Pinaghigpitang pag-access
38 - 465
5
May 16
Pinaghigpitang pag-access
44 - 1388
5
May 15
Pinaghigpitang pag-access
316 - 220
5
May 12
Pinaghigpitang pag-access
64 - 1586
5
May 11
Pinaghigpitang pag-access
8 - 623
5
May 11
Pinaghigpitang pag-access
28 - 179
5
May 10
Pinaghigpitang pag-access
8 - 563
4
May 10
Pinaghigpitang pag-access
0 - 678
5
May 2
Pinaghigpitang pag-access
0 - 403
5
May 2
Pinaghigpitang pag-access
2718 - 571
5
May 2
Pinaghigpitang pag-access
0 - 471
5
Apr 27
Pinaghigpitang pag-access
64 - 690
5
Apr 26
Pinaghigpitang pag-access
81 - 1384
5
Apr 25
Pinaghigpitang pag-access
16 - 422
5
Apr 25
Pinaghigpitang pag-access
43 - 593
5
Apr 21
Pinaghigpitang pag-access
118 - 3729
4
Apr 13
Pinaghigpitang pag-access
4 - 384
5
Apr 10
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Apr 9
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Apr 4
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Mar 31
Pinaghigpitang pag-access
8 - 366
5
Mar 30
Pinaghigpitang pag-access
0 - 153
5
Mar 30
Pinaghigpitang pag-access
14 - 1193
4
Mar 28
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Mar 27
Pinaghigpitang pag-access
0 - 460
5
Mar 24
Pinaghigpitang pag-access
275 - 89
4
Mar 24
Pinaghigpitang pag-access
240 - 782
5
Mar 24
Pinaghigpitang pag-access
0 - 873
5
Mar 23
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Mar 23
Pinaghigpitang pag-access
4 - 124
5
Mar 22
Pinaghigpitang pag-access
99 - 597
5
Mar 22
Pinaghigpitang pag-access
28 - 1373
5
Mar 16
Pinaghigpitang pag-access
821 - 2183
5
Mar 13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 650
5
Mar 13
Pinaghigpitang pag-access
89 - 3192
5
Mar 10
Pinaghigpitang pag-access
150 - 1845
5
Mar 10
Pinaghigpitang pag-access
0 - 3920
5
Mar 9
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1865
5
Mar 7
Pinaghigpitang pag-access
0 - 710
5
Mar 6
Pinaghigpitang pag-access
28 - 1080
5
Mar 6
Pinaghigpitang pag-access
4 - 461
5
Mar 6
Pinaghigpitang pag-access
16 - 300
5
Mar 6
Pinaghigpitang pag-access
20283 - 29548
5
Feb 24
Pinaghigpitang pag-access
0 - 423
5
Feb 24
Pinaghigpitang pag-access
4 - 316
5
Feb 21
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Feb 20
Pinaghigpitang pag-access
8 - 988
5
Feb 20
Pinaghigpitang pag-access
87 - 2576
5
Feb 16
Pinaghigpitang pag-access
55 - 1030
5
Feb 15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1650
5
Feb 14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Feb 14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Feb 14
Pinaghigpitang pag-access
231 - 1189
5
Feb 10
Pinaghigpitang pag-access
718 - 24
5
Feb 9
Pinaghigpitang pag-access
19 - 43
5
Feb 6
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Feb 1
Pinaghigpitang pag-access
80 - 2057
5
Feb 1
Pinaghigpitang pag-access
35 - 2131
5
Jan 31
Pinaghigpitang pag-access
8 - 747
5
Jan 26
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jan 23
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Jan 16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 703
5
Jan 16
Pinaghigpitang pag-access
159 - 1277
5
Jan 13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Jan 10
Pinaghigpitang pag-access
22 - 300
5
Jan 10
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1620
5
Jan 10
Pinaghigpitang pag-access
4 - 468
5
Jan 9
Pinaghigpitang pag-access
4 - 305
5
Jan 9
Pinaghigpitang pag-access
0 - 850
5
Dec 30 '16
Pinaghigpitang pag-access
267 - 4514
5
Dec 21 '16
Pinaghigpitang pag-access
59 - 11
5
Dec 20 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 2667
5
Dec 20 '16
Pinaghigpitang pag-access
24 - 2110
5
Dec 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 825
5
Dec 12 '16
Pinaghigpitang pag-access
224 - 8874
5
Dec 12 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Dec 6 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 3022
5
Dec 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Dec 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Dec 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 870
5
Dec 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 650
5
Nov 28 '16
Pinaghigpitang pag-access
32 - 2295
5
Nov 15 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1600
5
Nov 6 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Nov 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Nov 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
128 - 500
5
Oct 31 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 313
5
Oct 26 '16
Pinaghigpitang pag-access
32 - 1400
5
Oct 25 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Oct 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 896
5
Oct 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 405
5
Oct 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
436 - 3020
5
Oct 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
32 - 353
4
Oct 12 '16
Pinaghigpitang pag-access
73 - 60
5
Oct 10 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 300
5
Oct 6 '16
Pinaghigpitang pag-access
30 - 877
5
Oct 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 765
5
Oct 4 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Oct 3 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 274
5
Sep 30 '16
Pinaghigpitang pag-access
15 - 6978
5
Sep 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 4873
5
Sep 21 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 403
4
Sep 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
94 - 1624
5
Sep 15 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Sep 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Sep 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
42 - -25
5
Sep 7 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Sep 7 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 150
5
Sep 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 460
5
Aug 29 '16
Pinaghigpitang pag-access
11 - 5043
5
Aug 25 '16
Pinaghigpitang pag-access
294 - 1744
5
Aug 25 '16
Pinaghigpitang pag-access
93 - 2975
5
Aug 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
16 - 3393
5
Aug 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
20 - 1659
5
Aug 8 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 723
5
Aug 6 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 510
5
Aug 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
92 - 2329
5
Aug 2 '16
Pinaghigpitang pag-access
83 - 1422
5
Jul 26 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 600
5
Jul 20 '16
Pinaghigpitang pag-access
40 - 2180
5
Jul 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
93 - 509
5
Jul 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
122 - 633
5
Jul 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
472 - 4276
5
Jul 7 '16
Pinaghigpitang pag-access
58 - 4162
5
Jul 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 100
5
Jul 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 363
5
Jun 30 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1450
5
Jun 21 '16
Pinaghigpitang pag-access
67 - 1361
5
Jun 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
176 - 3421
5
Jun 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
19 - 659
5
Jun 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
371 - 2108
5
Jun 9 '16
Pinaghigpitang pag-access
1210 - 917
5
May 27 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 315
5
May 26 '16
Pinaghigpitang pag-access
1182 - 13329
5
May 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
146 - 1041
5
May 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
233 - 1322
5
May 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
273 - 2931
5
May 12 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
May 3 '16
Pinaghigpitang pag-access
221 - 1012
5
Apr 28 '16
Pinaghigpitang pag-access
27 - 597
5
Apr 28 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 229
5
Apr 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 950
5
Apr 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 820
5
Apr 10 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 455
5
Apr 7 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Apr 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1453
5
Apr 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
64 - 509
5
Apr 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 535
5
Mar 29 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 1055
5
Mar 21 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Mar 21 '16
Pinaghigpitang pag-access
433 - 3974
5
Mar 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
15 - 300
5
Mar 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
4
Mar 14 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 550
5
Mar 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 305
5
Mar 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
105 - 9253
5
Mar 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 755
5
Mar 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
32 - 1482
5
Mar 10 '16
Pinaghigpitang pag-access
449 - 2691
5
Mar 9 '16
Pinaghigpitang pag-access
210 - 1425
5
Mar 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 17300
5
Mar 1 '16
Pinaghigpitang pag-access
40 - 962
5
Feb 29 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 6473
5
Feb 26 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 5001
5
Feb 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Feb 22 '16
Pinaghigpitang pag-access
28 - 450
5
Feb 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
213 - 7812
5
Feb 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
128 - 1385
5
Feb 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
60 - 1885
5
Feb 17 '16
Pinaghigpitang pag-access
12 - 208
5
Feb 16 '16
Pinaghigpitang pag-access
16 - 2341
5
Feb 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 330
5
Jan 31 '16
Pinaghigpitang pag-access
160 - 679
5
Jan 26 '16
Pinaghigpitang pag-access
2582 - 3747
4
Jan 23 '16
Pinaghigpitang pag-access
219 - 783
4
Jan 22 '16
Pinaghigpitang pag-access
38 - 376
4
Jan 22 '16
Pinaghigpitang pag-access
86 - 1211
5
Jan 22 '16
Pinaghigpitang pag-access
312 - 3582
5
Jan 19 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 2998
5
Jan 18 '16
Pinaghigpitang pag-access
561 - 2279
5
Jan 15 '16
Pinaghigpitang pag-access
8 - 3023
5
Jan 13 '16
Pinaghigpitang pag-access
34 - 1000
5
Jan 11 '16
Pinaghigpitang pag-access
4 - 300
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jan 5 '16
Pinaghigpitang pag-access
0 - 453
5
Dec 22 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 660
5
Dec 10 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 511
5
Dec 9 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 87
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
425 - 1946
5
Dec 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
27 - 1793
4
Dec 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
273 - 7682
5
Dec 2 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 400
5
Dec 2 '15
Pinaghigpitang pag-access
61 - 412
5
Dec 2 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 250
5
Dec 1 '15
Pinaghigpitang pag-access
536 - 4990
5
Nov 30 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1698
5
Nov 25 '15
Pinaghigpitang pag-access
277 - 2852
5
Nov 23 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - -50
5
Nov 23 '15
Pinaghigpitang pag-access
7 - 586
5
Nov 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Nov 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Nov 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
313 - 1209
5
Nov 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
8 - 2609
5
Nov 6 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Oct 24 '15
Pinaghigpitang pag-access
24 - 1073
5
Oct 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Oct 15 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Oct 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
531 - 12328
5
Oct 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
322 - 2030
5
Sep 24 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 436
5
Sep 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
80 - 1981
5
Sep 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 200
5
Sep 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Sep 10 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 418
5
Sep 10 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 238
2
Sep 9 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 300
5
Sep 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
69 - 1076
5
Sep 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
32 - 554
5
Sep 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
8 - 396
5
Sep 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Sep 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
42 - 614
5
Sep 3 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 50
5
Sep 1 '15
Pinaghigpitang pag-access
55 - 4573
5
Aug 27 '15
Pinaghigpitang pag-access
43 - 474
5
Aug 26 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 884
5
Aug 26 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 4918
5
Aug 21 '15
Pinaghigpitang pag-access
175 - 330
5
Aug 20 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 765
5
Aug 16 '15
Pinaghigpitang pag-access
20 - 725
4
Aug 14 '15
Pinaghigpitang pag-access
1363 - 3279
5
Aug 12 '15
Pinaghigpitang pag-access
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 440
5
Aug 7 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 3022
5
Aug 6 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1098
5
Aug 5 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 540
4
Jul 24 '15
Pinaghigpitang pag-access
152 - 618
5
Jul 24 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 350
5
Jul 22 '15
Pinaghigpitang pag-access
12 - 788
5
Jul 20 '15
Pinaghigpitang pag-access
35 - 65
5
Jul 14 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 450
5
Jul 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
4 - 158
5
Jul 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 450
5
Jul 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
7 - 410
5
Jul 13 '15
Pinaghigpitang pag-access
10 - 683
5
Jul 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1350
5
Jul 6 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 865
5
Jul 1 '15
Pinaghigpitang pag-access
313 - 3428
2
Jun 27 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 470
5
Jun 27 '15
Pinaghigpitang pag-access
8 - 4813
5
Jun 25 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 850
5
Jun 9 '15
Pinaghigpitang pag-access
131 - 2824
5
May 19 '15
Pinaghigpitang pag-access
24 - 2710
5
Mar 24 '15
Pinaghigpitang pag-access
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
Pinaghigpitang pag-access
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
Pinaghigpitang pag-access
0 - 205
5
Jan 14 '15
Pinaghigpitang pag-access
47 - 1507
5
Dec 12 '14
Pinaghigpitang pag-access
103 - 1202
5
Dec 4 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 3155
5
Dec 1 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 300
5
Nov 28 '14
Pinaghigpitang pag-access
11 - 2371
4
Oct 31 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 500
5
Oct 18 '14
Pinaghigpitang pag-access
5381 - 8375
5
Oct 8 '14
Pinaghigpitang pag-access
74 - 3980
4
Sep 15 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1850
5
Sep 4 '14
Pinaghigpitang pag-access
43 - 1889
5
Aug 13 '14
Pinaghigpitang pag-access
57 - 3634
5
Jul 10 '14
Pinaghigpitang pag-access
403 - 2093
5
Jun 19 '14
Pinaghigpitang pag-access
16 - 1005
5
Apr 24 '14
Pinaghigpitang pag-access
0 - 710
5
Apr 17 '14
Pinaghigpitang pag-access
12 - 8675
5
Feb 5 '14
Pinaghigpitang pag-access
1465 - 43820
5
Jan 22 '14
Pinaghigpitang pag-access
762 - 4824
5
Dec 1 '13
Pinaghigpitang pag-access
16 - 11981
5
Nov 25 '13
Pinaghigpitang pag-access
8 - 5124
5
Nov 13 '13
Pinaghigpitang pag-access
542 - 4587
5
Nov 11 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - -50
5
Nov 8 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 550
4
Oct 28 '13
Pinaghigpitang pag-access
23 - 575
5
Sep 11 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1209
5
Aug 21 '13
Pinaghigpitang pag-access
6 - 392
5
Jul 14 '13
Pinaghigpitang pag-access
35 - 65
4
May 8 '13
Pinaghigpitang pag-access
0 - 310
4
Apr 12 '13
Pinaghigpitang pag-access
52 - 5951
5
Apr 10 '13
Pinaghigpitang pag-access
128 - 1722
2
Apr 7 '13
Pinaghigpitang pag-access
476 - 10115
4
Apr 6 '13
Pinaghigpitang pag-access
24 - 549
5
Nov 6 '12
Pinaghigpitang pag-access
4 - 557
5
Aug 9 '12
Pinaghigpitang pag-access
672 - 7213
5
Jun 7 '12
Pinaghigpitang pag-access
1466 - 3822
4
May 28 '12
Pinaghigpitang pag-access
305 - 3360
5
Sep 29 '11
Pinaghigpitang pag-access
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1005
3
Aug 2 '11
Pinaghigpitang pag-access
0 - 973
5
Jul 9 '11
Pinaghigpitang pag-access
208 - 1292
3
Jul 22 '10
Pinaghigpitang pag-access
380 - 2014
5
May 27 '10
Pinaghigpitang pag-access
0 - 945
5
Apr 20 '10
Pinaghigpitang pag-access
8 - 10343
5
Dec 3 '09
Pinaghigpitang pag-access
32 - 2318
5
Oct 22 '09
Pinaghigpitang pag-access
0 - 2874
5
Oct 20 '09
Pinaghigpitang pag-access
16 - 939
5
Jun 19 '09
Pinaghigpitang pag-access
0 - 6513
4
Nov 29 '08
Pinaghigpitang pag-access
87 - 2576
5
Oct 23 '08
Pinaghigpitang pag-access
484 - 45
2
Sep 26 '08
Pinaghigpitang pag-access
0 - 4450
4
Feb 15 '08
Pinaghigpitang pag-access
336 - 12488
5
Feb 13 '08
Pinaghigpitang pag-access
846 - 2481
5
Feb 7 '08
Pinaghigpitang pag-access
373 - 4632
5
Jan 12 '08
Pinaghigpitang pag-access
579 - 5515
5
Nov 30 '07
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1610
5
Nov 2 '07
Pinaghigpitang pag-access
0 - 1698
1
Aug 4 '07
Pinaghigpitang pag-access
0 - 129
1
Mar 19 '07
Pinaghigpitang pag-access
36 - 227
5
Dec 9 '06
Pinaghigpitang pag-access
0 - 53
5
Nov 9 '06
Pinaghigpitang pag-access
162 - 26731
5
Aug 3 '06
Pinaghigpitang pag-access
0 - 60
2
Mar 9 '05
Pinaghigpitang pag-access
56 - 581
3
Jan 11 '05
Pinaghigpitang pag-access
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
Pinaghigpitang pag-access
0 - 2666
5

Ang mga pangalan ng kasapi ng ProZ.com ay ipinapakita na asul.
Pasadahan ng mouse ang mga pangalan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga poster.

Pagwawaksi: Ang ProZ.com ay hindi nag-eendorso o naggagarantiya ng katumpakan ng anumang pagpo-post. Inilalaan ng tauhan ng ProZ.com ang karapatan (ngunit nagpapalagay na walang obligasyon) upang tanggalin o i-edit ang anumang nilalaman na naka-post dito. Hindi nirerepaso ng tauhan ng ProZ.com ang mga item bago mai-publish ang mga ito; walang real-time moderator na nasa tungkulin, kaya ang mga mambabasa ay pumapasok sa sarili nilang desisyon.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

Tagalog

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Paghahanap sa katawagan
  • Mga trabaho
  • Mga Talakayan
  • Multiple search