Ang global na talaan ng ProZ.com para sa mga serbisyo sa pagsalin
 The translation workplace
Ideas

Translator rates

Note: A new page has been released for information on rates / fees charged by ProZ.com translators and translation companies. See: translator rates / fees


Dapat kang maging isang kasaping Platinum upang matingnan ang mga rate ng pamayanan.

Sign up or login